Het bestuur van SCSV AMAR DEEP JEUGD

Het bestuur van de SCSV Amar Deep Jeugd bestaat voor de periode juli 2011 tot juli 2014 vooralsnog uit 5 bestuursleden. De  voorzitter is dhr. mr. Glenn Piroe. Hij is jurist en werkzaam op het Ministerie van ATM.

De ondervoorzitter is dhr. Bobby Maharadjdin die werkt bij het CBB (Ministerie Binnenlandse Zaken). Als secretaris is aangesteld Soeniel Balgobind. Hij is werkzaam als Technische supervisor bij Tjong A Hung. Dhr. Soeniel Ajodhia heeft in het bestuur de functie van penningmeester. Hij is leraar Natuurkunde op het Natin. Commissaris is dhr. Dharm Ramharakh, ondernemer en veldeigenaar van het Dharm Sportveld.
De technische leiding over de U-teams ligt in handen van dhr. Ruben Piroe, in het dagelijks leven landbouwvoorlichter op het Ministerie van LVV

Picture